За Каунт
Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ Скопје, веќе две децении е лидер во обезбедување на даночни, сметководствени, финансиски и правни услуги на мали и средни субјекти

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

22.12.2019 10:56:15

Топ совети од нашиот тим

Вие како менаџер/претпримач задолжително треба да ги знаете вашите законски обврски, а со соодветно обучен кадар и донесени правилници, интерни акти и упатсва за работа за исправна примена на законските прописи, податоците во вашите даночни и финансиски извешати ќе бидат точни и ризикот од непотребно плаќање на даноци и глоби ќе го сведете на минимум.

11.9.2014 14:09:17

За да бидете сигурни дека деловните книги ви се во согласност со законската регулатива, направете интерна ревизија од надворешно стручно лице, бидејќи само добар сметководител може да ви заштеди пари.

Практични совети од нашиот тим, врз основа на наши лични искуства од пракса во ангажмани со мали и средни претпријатија и нивна неупатеност во законската регулатива во текот на изминатата деценија.