Каунт новости

21.8.2017

Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ ДООЕЛ Скопје” се стекна со лиценца за работа издадена од Инситуто...

Прочитај повеќе

Зачленете се за бесплатен е-Информатор

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

Менаџерски совет на месецот

Симонида Георгиевска

Вашиот Каунт советник

Топ совети од нашиот тим

Повеќе...

Каунт блог статија

Светлана Јовановска

Генерален директор на Каунт

Физичко лице – ДДВ обврзник

До 15 Јануари 2015 година, физичките лица кои остваруваат приходи од закуп и под закуп на недвижен или движен имот (деловен простор, гаражи, простории за одмор и рекреација, земјиште, опрема, превозни средства и друг вид на имот) поднесоа пријава за регистрација за целите на ДДВ. УЈП ги регистрира со издавање на Решение за ДДВ обврзник, меѓутоа се појавија доста дилеми и прашања, како:

Повеќе...