За Каунт
Друштвото за даночен консалтинг и сметководство КАУНТ Скопје, веќе две децении е лидер во обезбедување на даночни, сметководствени, финансиски и правни услуги на мали и средни субјекти

Поставете прашање

Зачленете се и искористете три бесплатни совети за вашиот бизнис

Повеќе

Пресметка на казнена камата

On-line пресметка на камата по едноставен каматен метод


Пресметка на казнената камата од 1 Февруари 2010 година се врши со примена на едноставен каматен метод на стасаната главнина. За пресметка на казнената камата релевантни се следните прописи:

  • Член 266 до 268-а од Законот за облигационите односи
  • Одлука за референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнената камата од НБРМ. Висината на стапката на казнената камата се определува за секое полугодие.
до
од
%
Принтај